بلوز یقه کراواتیKOTON

ارتفاع نیم تنه سایز
68
102
36
70
104
38

بلوز یقه کراواتیKOTON

۳۱۰,۰۰۰ تومان

صاف
بلوز یقه کراواتیKOTON
راهنمای سایز بندی