بلوز گل قرمز KOTON

ارتفاع نیم تنه سایز
68
108
38
70
110
40

بلوز گل قرمز KOTON

۲۴۵,۰۰۰ تومان

صاف
بلوز گل قرمز KOTON
راهنمای سایز بندی