بلوز کوتاه گل دار KOTON

ارتفاع نیم تنه سایز
48
106
40
50
110
42

بلوز کوتاه گل دار KOTON

۳۰۸,۰۰۰ تومان

صاف
بلوز کوتاه گل دار KOTON
راهنمای سایز بندی